Sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoketjun esittely

Sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoketju
- ohjeistus ammattilaiselle

Tavoite: Sydämen vajaatoimintapotilaan saumaton hoito ja ohjaaminen

  • Tämän hoitoketjun tavoitteena on yhtenäistää sydämen vajaatoimintapotilaan hoitoa ja ammattilaisten työnjakoa Siun Sote:n alueella.
  • Hoitoketju on suunniteltu ammattilaisten käyttöön hoidon sujuvuuden tueksi, sairauden oikea-aikaiseen tunnistamiseen ja hoitoon ohjaamiseen sekä lähetekäytäntöjen yhtenäistämiseksi.
  • Hoitoketju perustuu suosituksiin sekä näyttöön perustuvaan lääketieteeseen.
  • Potilaan hoito suunnitellaan aina yksilöllisesti.

Hoitoketjun taustalla on:
Käypähoito / Escardio / Uptodate

PKKS Sydänkeskus vastaa hoitoketjusta ja sen sisällöstä. Yhteystiedot: Kardiologian ylilääkäri Tuomas Rissanen, tuomas.rissanen@siunsote.fi ja puh. 013-3300 (vaihde). Materiaalin toteuttamista on tukenut Novartis.

Saavutettavuuslausunto: Hoitoketjut on suunnattu terveydenhuollon ammattilaisille, eivätkä ne täytä kaikilta osin saavutettavuusvaatimuksia.

Siirry hoitoketjuun >