INTERMACS-luokitus hoidon kiireellisyydestä

Luokka Määritelmä Kuvaus Toimenpiteen ajoitus
1

Kardiogeeninen sokki ”Crash and burn”

Henkeä uhkaava hypotension ja kudosten hypoperfuusio inotroopeista huolimatta, asidoosi, laktatemia Tunteja
2

Nopeasti heikkenevä verenkierto "SLIDING FAST on inotropes"

Potilaan tila heikkenee inotrooppisesta lääkityksestä huolimatta, nesteretetio, heikkenevä nutritio Muutamia päiviä
3

Stabiili, mutta inotroopeista riippuvainen

" Stable but inotrope dependent"

Stabiili inotrooppihoidolla Muutamia viikkoja–kuukausia
4 Resting symptoms "Frequent flyer" Levossa tai kevyissä arkiaskareissa oireileva, runsas diureettitarve Muutamia viikkoja–kuukausia
5 Selviää arkiaskareista, mutta ei rasituksesta "Housebound" Levossa ei haittaavaa oireistoa, mutta oireita vähäisessäkin rasituksessa. Nestekuormitusta Vaihteleva kiireellisyys
6 Selviää arkiaskareista, mutta kevyttä raskaampi rasitus aiheuttaa oireita "Walking wounded" Ei volyymikuormitusta. Vähäisestä rasituksesta selviää  Vaihteleva kiireellisyys
7 Suorituskyky selvästi alentunut (NYHA III) "Placeholder" Selviytyy arkiaskareista ja kevyestä rasituksesta, ei merkittävää volyymikuormitusta Sydänsiirto tai mekaaninen verenkierron tuki ei ole vielä ajankohtainen