Tunnistaminen ja hoidon tavoitteet

Yleistä

 • Äkillinen akuutti sydämen vajaatoiminta on tila, jossa sydämen vajaatoiminnan oireet (etenkin hengenahdistus) kehittyvät nopeasti tai pahenevat niin, että potilas tarvitsee ennalta suunnittelematonta hoitoa joko polikliinisesti tai useimmiten sairaalassa
 • Kyseessä voi olla aiemmin diagnosoimattoman sydämen vajaatoiminnan äkillinen ensi-ilmentymä (de-novo) tai kroonisen tiedossa olevan sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaihe.

Oireet

 • Äkillisen sydämen vajaatoiminnan tyypillisin oire ja hoitoon hakeutumisen syy on hengenahdistus, joka ilmenee joko levossa tai vähäisessä rasituksessa.
 • Osalla potilaista johtava oire on alaraajojen turvotukset
 • Painon nousu
  • Useamman kilogramman painon nousu lyhyessä ajassa viittaa vahvasti nesteiden kertymiseen.
 • Yskä
 • Ortopnea
 • Iäkkäällä potilaalla oireena voi olla väsymys tai yleistilan äkillinen huononeminen
 • Oireet voivat pahentua joko hitaasti (päivissä tai viikossa) tai nopeasti (enintään muutamissa tunneissa)

Kliiniset löydökset

 • Hengitysfrekvenssi on suurentunut
 • Syketaso voi olla kohonnut
 • Leposaturaatio voi olla alentunut
 • Sydämen ja keuhkojen kuuntelussa todetaan vajaatoimintaan sopivaa rahinaa
 • Koholla oleva laskimopaine on vahva merkki sydämen vajaatoiminnasta
 • Perifeeriset turvotukset ilman koholla olevaa laskimopainetta eivät ole sydämen vajaatoiminnalle diagnostisia.
 • Kohonnut laskimopaine voi aiheuttaa maksan suurentumista ja aristusta

Lue lisää: Lähestymistapa akuuttiin sydämen vajaatoimintaan

Akuutin sydämen vajaatoiminnan algoritmi

Kliiniset profiilit

Muut syyt

 

Välitöntä arviointia ja hoitoa vaativat tilat

 • Sepelvaltimotautikohtaus ja sen komplikaatiot
 • Hoitamaton tai huonossa hoitotasapainossa oleva verenpainetauti
 • Rytmihäiriöt (nopeat ja hitaat rytmihäiriöt)
 • Akuutti mitraalivuoto
 • Vaikea aorttastenoosi
 • Keuhkoveritulppa
 • Sydämen tamponaatio

Muut syyt

 • Sydänlihaksen sairaudet
 • Muut sydämen läppäviat
 • Huono hoitomyöntyvyys lääkehoidolle ja muulle sydämen vajaatoiminnan hoidolle
 • Munuaisten vajaatoiminta
 • Infektiot
 • Anemia
 • Kilpirauhasen toiminnan häiriöt
 • Leikkaukset
 • NSAID-lääkkeen käyttö (munuaisperfuusion ja diureesin vähenemä ja verenpaineen nousu): etenkin koksibit

Äkillisesti vaikeutunut piilevä tai krooninen sydämen vajaatoiminta

 • Vähitellen (päivien tai noin viikon ajan) paheneva hengenahdistus (keuhkokongestio) tai turvotukset (nesteretentio)
 • Verenpaine normaali tai lievästi kohonnut
 • Hengitystyö ja happeutuminen kohtuullista (happikyllästeisyys pulssioksimetrillä (SpO2) huoneilmalla tai pienellä happilisällä > 94%)

Hypertensiivinen vajaatoiminta

 • Korkea verenpaine (systolinen yli 160–180 mmHg)
 • Hengitystyö lisääntynyt ja saturaatio pienentynyt (SpO2 < 90–92 %
 • huoneilmalla)
 • Usein radiologinen keuhkopöhö
 • Nopealyöntisyys ja ääreisverenkierron supistuminen
 • Sydämen supistumisvireys normaali tai heikentynyt

Keuhkopöhö

 • Selvästi lisääntynyt hengitystyö ja suurentunut hengitystaajuus
 • Huono happeutuminen (SpO2 < 90–92 %) ja takykardisuus
 • Verenpaine normaali tai lievästi kohonnut
 • Usein levottomuus ja tukehtumisen tunne
 • Radiologinen interstitiaalinen tai alveolarinen ödeema

Kardiogeeninen sokki

 • Matala verenpaine (yleensä systolinen < 90 mmHg)
 • Riittämätön elinperfuusio, jonka merkkinä muun muassa periferia on viileä, virtsantulo vähenee, veren laktaattipitoisuus suurenee, tajunnantaso laskee tai potilas on sekava

Sydämen oikean puolen vajaatoiminta

 • Kohonnut laskimopaine, kudosturvotukset, hepatomegalia, pleuraneste
 • Riittämätön elinperfuusio
 • Matala tai normaali verenpaine ja huono ääreisverenkierto ilman keuhkokongestiota

Hoidon tavoitteet

Välittömät (päivystys, CCU, valvonta/teho)

 • Parantaa verenkiertoa ja kudosten perfuusiota
 • Parantaa veren ja kudosten hapettumista
 • Rajoittaa sydän- ja munuaistuhoa
 • Estää tromboemboliat
 • Minimoida mahdollinen teho-osastollaoloaika

Sairaalassa

 • Tunnistaa sydämen vajaatoiminnan etiologia ja liitännäissairaudet
 • Oireita helpottavan ja kongestiota vähentävän hoidon sekä verenpainetason optimointi
 • Sydämen vajaatoiminnan ennustetta parantavan lääkehoidon aloittaminen ja annosten titraus ylöspäin
 • Laitehoitojen harkinta, jos niihin soveltuva potilas

Kotiutuessa ja pitkäaikaishoidossa

Hoitopaikka

 • Toteutetaan Siun soten osastoilla (3A, 2K, 3K, päivystysosasto), sydänvalvonnassa, tehovalvonnassa ja teho-osastolla riippuen vajaatoiminnan vaikeusasteesta
 • Potilaita voidaan hoitaa myös terveyskeskusten vuodeosastoilla, mikäli paikalliset olosuhteet sen mahdollistavat eikä tarvita kardiologin tekemää diagnostiikkaa ja ESH- tasoista hoitoa (potilaan vajaatoiminnan etiologia on selvillä tai ei ole invasiivisten hoitojen piirissä)

Soitettava hätänumeroon 112

 • Äkillinen vaikea hengenahdistus tai tukehtumisen tunne.
 • Tajunnan menetys tai silmissä pimentyminen.
 • Kova rintakipu, joka sopii sydänperäiseksi. 

Hakeuduttava itse päivystykseen

 • Hengenahdistuksen tai rintakivun pahentuminen siten, että se ilmenee jo levossa ollessa tai vähäisessä rasituksessa kuten vaatteita pukiessa.
  • yöllä noustava istuvaan asentoon
 • Selvästi uusi rytmihäiriötuntemus, joka ei mene ohi muutamassa minuutissa.
 • Vaikea yskä tai yskökset.
 • Pahoinvointi.
 • Kuumeinen infektio (>38C) ja yleisvointi heikentynyt. 

Sovittava kiireellinen lääkärin tai asiantuntijahoitajan vastaanotto tai puhelinaika

 • Merkittävä painon nousu > 2kg painon nousu 3 vrk:ssa tai >5kg viikossa.
 • Hengenahdistuksen tai rintakipujen pahentuminen muutaman päivän tai viikon kuluessa, mutta vähäinen rasitus kuten sisällä liikkuminen ja vaatteiden pukeminen onnistuu ilman oireita.
 • Turvotusten kertyminen alaraajoihin tai muualle kehoon.
 • Selvästi uusi, potilasta haittaava rytmihäiriötaipumus.

Potilas voi jatkaa omahoitoa

 • Hidas painon nousu muutaman viikon kuluessa
  • Jos vaikuttaa nestelastilta, diureetin lisäys ohjeen mukaan.
 • Suorituskyvyn hidas muutamassa kuukaudessa syntynyt heikentyminen, lievä/kohtalainen hengenahdistus tai rintakipu.
  • Asiaan voidaan ottaa kantaa seuraavan kontrollikäynnin yhteydessä.
 • Jos kontrollikäynti on suunniteltu pitkälle
  • Kontrolliajan aikaistus tai puhelinaika ennen suunniteltua kontrollikäyntiä
 • Ohimenevät lievät rytmihäiriötuntemukset.  

Lue lisää: Potilaan omahoito-ohjaus