Etiologia ja liitännäissairaudet

Lue lisää: UpToDate: Sydämen vajaatoiminnan etiologian ja vaikeusasteen määritys

Etiologia

Vajaatoiminnan toteamisen jälkeen on keskeistä selvittää vajaatoiminnan syy, koska muutoin hoitoa ei voida suunnitella asianmukaisella tavalla.

Etiologian selvittely kuluu yleensä ensisijaisesti erikoissairaanhoitoon.

Noin 90 % sydämen vajaatoiminnasta selittyy sepelvaltimotaudilla (pitkäaikainen iskemia tai sydäninfarktin jälkitila), hypertensiolla ja sydämen vasemman puoliskon läppävioilla (aorttastenoosi ja mitraalivuoto).

 • Näiden syiden osuus on varsin yksinkertaista joko osoittaa tai sulkea pois.

Loput 10 % syistä muodostavat erittäin heterogeenisen ryhmän, johon kuuluvat myös rytmihäiriöt ja erilaiset kardiomyopatiat.

 • Esitiedot ja ultraäänitutkimuslöydös voivat herättää epäilyn harvinaisesta vajaatoiminnan syystä, jonka perusteella voidaan suunnata erikoissairaanhoidossa tarkemmat etiologiset selvittelyt: laboratoriokokeet, tarkemmat kuvantamistutkimukset, invasiiviset tutkimukset (katetrisaatiotutkimus, sydänlihasbiopsia), geenitestaus jne.

Tavalliset syyt selittävät 90 % tapauksista yksin tai yhdistelminä:

 • Sepelvaltimotauti
  • Sydäninfarktin jälkitila
  • Krooninen sydänlihasiskemia
 • Kohonnut verenpaine
 • Läppävika (primaari)
  • Mitraaliläppävika (vuoto yleisin)
  • Aorttaläppävika (ahtauma yleisin)

Kardiomyopatiat

 • Laajentava
 • Hypertrofinen
 • Restriktiivinen (amyloidoosi, hemokromatoosi, karsinoidioireyhtymä)
 • Trabekuloiva (left ventricular non-compaction cardiomyopathy)
 • Arytmogeeninen oikean kammion

Suuren minuuttivirtauksen vajaatoiminta

 • Anemia
 • Tyreotoksikoosi
 • Infektio tai sepsis
 • Arteriovenoosit malformaatiot ja fistulat
 • Pagetin tauti

Toksinen sydänvaurio

 • Alkoholi
 • Antrasykliiniryhmän solunsalpaajat
 • Osa muista syöpälääkkeistä
 • Välikarsinaan kohdistunut sädehoito

Rytmihäiriöt

 • Takykardia (jatkuva eteistakykardia, nopean kammiovasteen eteisvärinä)
 • Bradykardia (täydellinen AV-katkos)

Infektiot

 • Endokardiitin aiheuttama läppävika
 • Reumakuume
 • Chagasin tauti
 • HIV

Sydänlihastulehdus

 • Myokardiitti
 • Tulehduksellinen sydänlihassairaus (sarkoidoosi, jättisolumyokardiitti)

Sydänpussin sairaudet

 • Konstriktiivinen sydänpussitulehdus
 • Perikardieffuusio ja tamponaatio

Primaari sydämen oikean puolen vajaatoiminta

 • Keuhkovaltimoiden verenpainetauti (keuhkoembolisaatio, cor pulmonale)
 • Trikuspidaaliläpän vuoto

Lue lisää: UpToDate: Dilatoivan kardiomyopatian syyt

Etiologian jakauma on erilainen, jos sydämen vajaatoiminta ilmenee ensivaiheessa dilatoivan kardiomyopatian tautimuotona:

 • Idiopaattinen 50 %
 • Myokardiitti 9 %
 • Iskeeminen sydänsairaus 7 %
 • Kertymäsairaus 7 %
 • Peripartumkardiomyopatia 4 %
 • Hypertensio 4 %
 • HIV-infektio 4 %
 • Sidekudossairaus 3 %
 • Lääkkeiden väärinkäyttö 3 %
 • Antrasykliinit (doksorubisiini) 1 %
 • Muut 1 %

Lähde: Underlying causes and long-term survival in patients with initially unexplained cardiomyopathy NEJM. 2000;342(15):1077.

Sydämen vajaatoiminta -potilailla on tavallisesti sydämen vajaatoiminnan lisäksi useita muitakin sairauksia ja terveysongelmia.

Esiintyvyys > 50 % potilaista

Sepelvaltimotauti

 • Iskemian riittävä diagnostiikka ja tarvittaessa revaskularisaatio

Kohonnut verenpaine

 • Hyvä verenpaineen hoito osana sydämen vajaatoiminnan hoitoa

Esiintyvyys 5–10 %:lla

Läppävika

 • Läppävikojen osuus vajaatoiminnan synnyssä tai oireiden pahenemisessa.
 • Läppävian kirurginen tai perkutaaninen (mm. TAVI ja Mitraclip) korjaaminen, jos se on aiheellista ja mahdollista.

Tavalliset liitännäissairaudet (> 30 % potilaista)

Munuaisten vajaatoiminta

 • eGFR:n arviointi säännöllisesti
 • Munuaisten toiminnan huomioiminen lääkeannoksissa

Eteisvärinä

 • Sydämen vajaatoiminnan oireet voivat pahentua
 • Osa rytmihäiriölääkkeistä ei sovi sydämen vajaatoimintapotilaalle
 • Kroonisessa eteisvärinässä riittävä sykkeen hallinta
 • Antikoagulaatiohoito

Diabetes

 • SGLT-2 estäjät ovat sydämen vajaatoimintapotilaan ensisijainen diabeteslääke, koska ne parantavat potilaan ennustetta ja estävät vajaatoimintajaksoja
 • Osaa diabeteslääkkeistä ei tule käyttää sydämen vajaatoiminnassa (glitatsonit vasta-aiheisia aina, metformiinia ei tule käyttää akuutissa/ epästabiilissa sydämen vajaatoiminnassa)
   • Metrormiinia voi kuitenkin käyttää stabiilissa sydämen vajaatoiminnassa, jos eGFR on yli 30

Raudanpuute ja anemia

 • Säännöllinen hemoglobiinin seuranta
 • Anemian syyn selvittäminen
 • Systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavilla rautaparametrien määrittäminen ja tarvittaessa hoito, myös ilman anemiaa (kudosraudan puute)

Keuhkosairaudet

 • Oireet muistuttavat sydämen vajaatoiminnan oireita

Depressio

 • Vaikuttaa elämänlaatuun
 • Heikentää omahoidon motivaatiota ja voimavaroja

Syöpä

 • Vaikutus elämälaatuun
 • Syöpähoitojen vaikutus sydämeen

Uniapnea

 • Lisää oireisuutta ja vajaatoiminnan pahenemisvaiheita

Kihti

 • Voi hankaloittaa diureettien tehokasta käyttöä
 • Kihdin hoitoon ei suositella NSAID-valmisteita

Eturauhasongelmat

 • Virtsaamisongelmat heikentävät sitoutumista diureettien käyttöön

Hyponatremia

 • Nestetasapainon ja -lastin kliininen arviointi (hypo- vai hypervolemia?)
 • Diureettien käyttö voi olla ongelmallista
 • Varottava vaikean hyponatremian kehittymistä

Aliravitsemus, kakeksia

 • Ruokahaluttomuus
 • Riittävä ravinnon ja energian saanti