Milloin erikoissairaanhoitoon?

Vaihe

Missä toteutuu

Ensisijainen hoitovastuu

Epäily sydämen vajaatoiminnasta

Avohoito tai akuuttitilanne

Kaikkien avohoidossa ja päivystyksessä toimivien pitää osata epäillä sydämen vajaatoimintaa ja käynnistää tutkimukset

Diagnoosin varmistaminen ja taudin etiologian selvittely

Sydänsairauksiin erikoistunut yksikkö

Kardiologi tai sydänsairauksiin perehtynyt erikoislääkäri

Hoidon aloitus ja suunnittelu

Sydänsairauksiin erikoistunut yksikkö

Kardiologi tai sydänsairauksiin perehtynyt erikoislääkäri

Hoidon toteutus ja seuranta

Avohoito, potilaan koti (omahoito)

Erikseen yksilöllisesti sovittava: yleislääkäri tai geriatri (erityisesti monisairaat ja iäkkäät) tai kardiologi (korkean riskin potilaat)

Elämän loppuvaiheen hoito

Potilaan koti, asumisyksikkö tai sairaala

Erikseen yksilöllisesti sovittava
Eri alojen konsultaatio usein tarpeen

Hoidon porrastus -vuokaavio

Voit klikata kuvan suuremmaksi:

Soitettava hätänumeroon 112

 • Äkillinen vaikea hengenahdistus tai tukehtumisen tunne.
 • Tajunnan menetys tai silmissä pimentyminen.
 • Kova rintakipu, joka sopii sydänperäiseksi. 

Hakeuduttava itse päivystykseen

 • Hengenahdistuksen tai rintakivun pahentuminen siten, että se ilmenee jo levossa ollessa tai vähäisessä rasituksessa kuten vaatteita pukiessa.
  • yöllä noustava istuvaan asentoon
 • Selvästi uusi rytmihäiriötuntemus, joka ei mene ohi muutamassa minuutissa.
 • Vaikea yskä tai yskökset.
 • Pahoinvointi.
 • Kuumeinen infektio (>38C) ja yleisvointi heikentynyt. 

Sovittava kiireellinen lääkärin tai asiantuntijahoitajan vastaanotto tai puhelinaika

 • Merkittävä painon nousu > 2kg painon nousu 3 vrk:ssa tai >5kg viikossa.
 • Hengenahdistuksen tai rintakipujen pahentuminen muutaman päivän tai viikon kuluessa, mutta vähäinen rasitus kuten sisällä liikkuminen ja vaatteiden pukeminen onnistuu ilman oireita.
 • Turvotusten kertyminen alaraajoihin tai muualle kehoon.
 • Selvästi uusi, potilasta haittaava rytmihäiriötaipumus.

Potilas voi jatkaa omahoitoa

 • Hidas painon nousu muutaman viikon kuluessa
  • Jos vaikuttaa nestelastilta, diureetin lisäys ohjeen mukaan.
 • Suorituskyvyn hidas muutamassa kuukaudessa syntynyt heikentyminen, lievä/kohtalainen hengenahdistus tai rintakipu.
  • Asiaan voidaan ottaa kantaa seuraavan kontrollikäynnin yhteydessä.
 • Jos kontrollikäynti on suunniteltu pitkälle
  • Kontrolliajan aikaistus tai puhelinaika ennen suunniteltua kontrollikäyntiä
 • Ohimenevät lievät rytmihäiriötuntemukset.  
 • Akuutisti oireileva (NYHA4) uusi vajaatoimintapotilas
 • Kroonisen vajaatoiminnan vaikeutuminen, mikäli tilanne vaatii osastohoitoa, eikä hoito ole toteutettavissa terveyskeskuksessa tai vaatii erikoissairaanhoidon kannanottoa hoitoon
 • Vakaviin kammioperäisiin rytmihäiriöihin viittaavia oireita (presynkopee tai synkopee)
 • Etiologialtaan tuntematon uusi sydämen vajaatoiminta tai tiedossa olevan vajaatoiminnan vaikeutuminen
 • Lääkehoidon optimoiminen tai sen ongelmat
 • Sepelvaltimotaudin epäily ja invasiiviset selvittelyt ovat aiheellisia
 • Merkittävä läppävian epäily
 • Vajaatoimintatahdistimen tarpeen arviointi (potilaalla LBBB tai tavallinen tahdistin)
 • NYHA 3-4: kiireellisyys 1-7 vrk
 • NYHA 2: kiireellisyys 8-30 vrk
 • NYHA 1: kiireellisyys > 30vrk
 • Potilaan perussairaudet etenkin aiemmin todetut sydänsairaudet
 • Leikkaukset ja syöpähoidot
 • Mitä vajaatoiminnan viittaavia oireita potilaalla on?
 • Miten ne ovat kehittyneet?
 • NYHA-luokka?
 • Mitä vajaatoimintaan liittyviä kliinisiä löydöksiä potilaalla on?
 • Tulokset diagnostisista tutkimuksista (EKG, BNP, THX-rtg, Holter)
 • Käytössä oleva lääkitys ja sen viimeaikaiset muutokset