Diagnostiikan perusteet

Lue lisää: Käypä hoito / UpToDate: diagnostiikka

Luokittelu sydämen vasemman kammion supistuvuuden perusteella

Vasemman kammion supistuvuus arvioidaan usein vasemman kammion ejektiofraktion (LVEF) perusteella

 • Normaalisti LVEF on > 50–55 %.

Systolinen sydämen vajaatoiminta (HFrEF)

 • Vasemman kammion ejektiofraktio on pienentynyt (LVEF < 40 %).

Diastolinen sydämen vajaatoiminta (HFpEF)

 • LVEF on normaali (LVEF ≥ 50 %) tai korkeintaan lievästi pienentynyt (LVEF 40–50 %).

Kansainvälisessä kirjallisuudessa HFrEF ja HFpEF korvaavat usein pitkään käytössä olleet nimikkeet systolinen vajaatoiminta ja diastolinen vajaatoiminta. Näille lyhenteille ei toistaiseksi ole hyviä suomenkielisiä termejä.

Systolinen sydämen vajaatoiminta (HFrEF)

1. Vajaatoiminnalle tyypilliset oireet

2. Vajaatoiminnalle ominaiset kliiniset löydökset

3. Heikentynyt vasemman kammion supistusvireys (LVEF < 40 %) kuvantamistutkimuksessa

Diastolinen sydämen vajaatoiminta (HFpEF)

1. Vajaatoiminnalle tyypilliset oireet

2. Vajaatoiminnalle ominaiset kliiniset löydökset

3. Normaali (LVEF > 50 %) tai vain lievästi heikentynyt (LVEF 40-50%) vasemman kammion supistusvireys kuvantamistutkimuksessa

4. Kohonneeseen sydämen vasemman puolen täyttöpaineeseen viittaava löydös

 • Rakenteellinen muutos kuvantamistutkimuksessa
  • suurentunut vasen eteinen
  • vasemman kammion hypertrofia tai vasemman kammion poikkeavaan diastoliseen täyttymiseen viittaava muutos
  • vasemman kammion diastolisen sisäänvirtausnopeuden ja hiippaläppäannuluksen diastolisen liikenopeuden ja suhde suurentunut (keskimäärin E/e´ ≥ 13)
  • lateraalisen ja septaalisen hiippaläppäannuluksen liike kudoskuvantamisessa pienentynyt, (keskimäärin < 9 cm/s)
 • tai suurentunut NP-pitoisuus.

Yleisiä erotusdiagnostisia ongelmia

Lue lisää: Käypä hoito

 • Huomattava ylipaino (BMI ≥ 35 kg/m2)
 • Huono fyysinen kunto ja liikunnan vähyys
 • Sepelvaltimotauti, jonka pääoireena on rasitushengenahdistus
  • Erityisesti iäkkäät potilaat ja naiset
 • Laskimoinsuffisienssi nilkkaturvotuksen syynä
  • Turvotusten väheneminen diureetilla ei varmista vajaatoimintadiagnoosia
 • Keuhkosairaudet, kuten keuhkoahtaumatauti ja astma
  • Pitkäaikainen tupakointi
  • Yskä, uloshengityksen vinkuminen
 • Keuhkoembolia ja pulmonaalihypertensio
 • Läppäviat, kuten aorttastenoosi ja mitraalivuoto
 • Suorituskykyä heikentävät muut sairaudet
  • anemia, syöpäsairaudet ja endokrinologiset sairaudet, kuten hypotyreoosi

Erotusdiagnostiikassa usein tarvittavia tutkimuksia

 • Verikokeet: PVK, CRP, Na, K, Krea, TSH, valtimoverinäyte, FIDD
 • PEF-seuranta
 • Spirometria ja diffuusiokapasiteetti
 • Rasituskoe tai sepelvaltimotaudin kuvantamistutkimukset