Kuntoutus ja etuudet

Kuntoutuksen tavoitteena

  • kuntoutujan työ- tai opiskelukyvyn turvaaminen tai parantaminen
  • kuntoutujan osallisuuden ja aktiivisuuden lisääminen arjen toiminnoissa ja omahoidossa
  • terveiden elämäntapojen ja omahoidon omaksuminen

Kurssit ja ryhmät

Miten haetaan kuntoutukseen?

Lääkärinlausunto

  • Sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta estää henkilöä itsenäisesti kävelemästä ja tästä liikkumista vaikeuttavasta sairaudesta, viasta tai vammasta johtuva haitta kuuluu vähintään haittaluokkaan 11 (Työtapaturma- ja ammattitautilaki 459/2015, 84§)
  • Vaikeasti vammaisen henkilön kuljettamista varten lupa voidaan myöntää, jos kuljetettavalla on säännöllinen tai usein toistuva kuljetustarve eikä hän selviydy kuljetuksen jälkeen ilman saattajaa.
  • Vapaamuotoinen lääkärinlausunto, jossa otetaan selvästi kantaa sekä haittaluokkaan että haitan kestoon.
  • Liikenne- ja viestintävirasto
  • Terveysportti: Autoveron palautus, ajoneuvoverosta vapautus ja pysäköintilupa