Perustutkimukset

Lue lisää: Käypä hoito

Tutkimukset perusterveydenhuollossa sydämen vajaatoimintaa epäiltäessä 

 • Kardiorespiratorinen status (sydämen ja keuhkojen auskultaatio, valtimo- ja laskimostatus, turvotukset, maksan palpaatio, ihon väri)
 • Verenpaine – ja syketaso
 • Paino (viimeaikaiset muutokset)
 • Happisaturaatio
 • Laboratoriokokeet:
  • PVK, K, Na, krea, P-gluk, lipidit, alat, TSH, PLV, EKG
  • proBNP
 • Thorax-kuva
 • Rasitus-EKG
  • jos sepelvaltimotaudin ennakkotodennäköisyys on sopiva ja potilas pystyy itseään kuormittamaan polkupyöräergometrilla (30-70%)
 • Sydämen ultraäänitutkimus
  • jos saatavilla

EKG

 • Jos EKG on täysin normaali, sydämen vajaatoiminnan todennäköisyys on akuutissa oirekuvassa vain 2 % ja hitaasti alkaneessa 10–14 % (hyvä negatiivinen ennustearvo)
 • Tavallisia poikkeavia löydöksiä sydämen vajaatoimintapotilailla ovat:
  • seinämähypertrofiaan viittaavat muutokset (LVH, RVH)
  • vasemman eteisen kuormitus-muutos (PTF)
  • Q-aallot
  • haarakatkos (RBBB, LBBB)
  • muu leventynyt QRS (> 110 ms) tai haarakekatkos (LAHB)
  • eteisvärinä

THX-rtg

 • Korostunut keuhkoverekkyys viittaa vahvasti sydämen vajaatoimintaan.
 • Useimmiten sydämen vajaatoimintapotilaalla sydänvarjo on suurentunut.
 • Normaali thx-kuva mukaan lukien, normaali keuhkojen verekkyys ei poissulje vajaatoimintaa. Erityisesti diastolisessa vajaatoiminnassa sydämen koko thx-kuvassa on normaali.

proBNP

 • Suurentuneet proBNP-pitoisuudet heijastavat hyvin sydämen (kammioiden) kuormitusta. 
 • Normaali tai hyvin pieni proBNP-arvo aiemmin hoitamattomalla potilaalla sulkee pois sydämen vajaatoiminnan ja potilaan oireisiin tulee etsiä muuta syytä. 
 • Viitearvot: 
  • alle 50 v:    0 - 450 ng/l 
  • 50 - 75 v:    0 - 900 ng/l 
  • yli 75 v:    0 - 1800 ng/l

Sydämen ultraäänitutkimus

 • Vajaatoiminnan diagnoosi varmennetaan ultraäänitutkimuksilla, kun todetaan
  • kliinisin perustein ilmeinen sydämen vajaatoiminta
  • suurentunut proBNP-pitoisuus tai selvästi poikkeava EKG-löydös kuten LBBB
  • merkittävä systolinen (vähintään gr II) tai diastolinen sivuääni.
 • Ultraäänitutkimus selvittää usein vajaatoiminnan etiologian ja mekanismin. 
 • Seurannassa voidaan sydämen ultraäänitutkimuksella arvioida vajaatoiminnan syytä sekä sen etenemistä ja hoitovastetta. 
 • Jos tutkimuksella ei ole vaikutusta potilaan hoidon toteuttamiseen, tulee ultraäänitutkimuksesta pidättäytyä (esim. palliatiivisessa hoidossa oleva monisairas potilas).
  • Tällöin potilaan oireenmukainen hoito toteutetaan kliinisten löydösten ohjaamana