Epäily ja perustiedot

Lue lisää: Käypä hoito 

Uusi sydämen vajaatoiminta

 • Ilmentymä (sydämen vajaatoiminnan oireet ja löydökset) todetaan ensimmäistä kertaa, eikä potilaalla ole tiedossa olevaa sydämen vajaatoimintaa.
 • Sydämen vajaatoiminnan ensi-ilmentymä voi olla hidas tai äkillinen.
 • Hitaasti kehittyvä sydämen vajaatoiminnan ensi-ilmentymä on diagnostiikan kannalta haasteellisin.

Äkillinen (akuutti) sydämen vajaatoiminta

 • Sydämen vajaatoiminnan oireet kehittyvät tai pahenevat nopeasti niin, että potilas tarvitsee ennalta suunnittelematonta hoitoa useimmiten sairaalassa.
 • Äkillinen sydämen vajaatoiminta voi olla sydämen vajaatoiminnan ensi-ilmentymä (de novo) tai kroonisen sydämen vajaatoiminnan (aiemmin diagnosoitu sydämen vajaatoiminta) pahenemisvaihe.
 • Oireet voivat pahentua joko hitaasti (päivissä tai viikossa) tai nopeasti (muutamissa tunneissa).

Krooninen sydämen vajaatoiminta

 • Sydämen vajaatoiminta on lähes poikkeuksetta pitkäaikainen (krooninen), vaikka potilas voi olla vähäoireinen tai oireeton.
 • Krooninen sydämen vajaatoiminta voi olla vakaaoireinen, mutta siinä esiintyy usein myös akuutteja pahenemisvaiheita.

Vaikea-asteinen sydämen vajaatoiminta

 • Tilaa kuvastavat vaikeat sydämen vajaatoimintaoireet.
 • Toistuvat sairaanhoitojaksot ja vajaatoimintaan liittyvät muiden elinten (munuaiset, keuhkot, maksa, ääreisverenkierto) vaurioituminen.

Refraktaari- eli loppuvaiheen vajaatoiminta

 • AHA luokka D
 • apupumpun/sydänsiirron harkinta
 • palliatiivinen / saattohoito, jos ei edellä mainittujen hoitojen piirissä 
 • Sydämen vajaatoiminta on oireyhtymä, jonka syynä on elimistön tarpeisiin nähden riittämätön verenkierto sydämen pumppaustoiminnan vajauksen takia. Taustalla voi olla monenlaisia sydänsairauksia. 
 • Sydämen toimintahäiriö aiheuttaa tyypillisiä oireita (esim. suorituskyvyn heikkeneminen ja hengenahdistus) ja löydöksiä (esim. keuhkokongestio, kohonnut kaulalaskimopaine ja perifeeriset turvotukset). 
 • Sydämen vajaatoimintaa tulee osata epäillä perusterveydenhuollossa, mutta diagnostiikka ja taudin etiologian selvittely edellyttää useimmiten kardiologin tutkimuksia. 

Muistilista: Sydämen vajaatoiminta

 • Tunnista oireet ja havainnoi kliiniset löydökset
 • Anamneesi ja status
 • Onko potilaalla aiemmin todettu sydänsairaus, joka voisi aiheuttaa sydämen vajaatoimintaa (esim. sepelvaltimotauti, sairastettu infarkti, verenpainetauti, läppäsairaus, rytmihäiriö)?

Lue lisää: INTERMACS-luokitus

NYHA-luokka Oireet
NYHA 1 Suorituskyky ei ole merkittävästi rajoittunut. Tavallinen rasitus ei aiheuta poikkeavaa hengenahdistusta tai väsymistä. Mahdollista on
 • reipas tasamaakävely ja kävely ylämäkeen
 • usean kerrosvälin porrasnousu. 
NYHA 2 Suorituskyky on rajoittunut. Voimakas rasitus aiheuttaa hengenahdistusta tai poikkeavaa väsymystä. 
NYHA 3

Suorituskyky on vahvasti rajoittunut. Tavallista vähäisempi rasitus aiheuttaa hengenahdistusta tai väsymystä. Mahdollista on

 • rauhallinen tasamaakävely 1–2 kortteliväliä
 • yhden kerrosvälin porrasnousu. 
NYHA 4 Kaikki fyysinen aktiviteetti aiheuttaa oireita. Oireita voi olla myös levossa. 
 
ACC/AHA-luokka Oireet
Luokka A Korkea riski sydämen vajaatoiminnan kehittymiselle ilman vajaatoiminnan oireita tai rakenteellista sydänsairautta. 
Luokka B Rakenteellinen sydänsairaus ilman vajaatoiminnan oireita tai löydöksiä. Sisältää NYHA-luokan 1 potilaat. 
Luokka C Rakenteellinen sydänsairaus ja aiemmin tai tällä hetkellä oireinen sydämen vajaatoiminta. Sisältää kaikki NYHA 1-4 -luokan potilaat. 
Luokka D Toistuvasti oireinen sydämen vajaatoiminta, joka vaatii lääkkeellisiä tai invasiivisia interventioita. Sisältää NYHA 4 -luokan potilaat. 

Lue lisää: Käypä hoito

Voit klikata kuvan suuremmaksi.

*Eri raja-arvoja hitaasti kehittyvässä ja akuutissa tai nopeasti kehittyneessä vajaatoiminnassa
**Tapauksia, joissa katsotaan, ettei tutkimuksella ole vaikutusta potilaan hoidon toteuttamiseen, voidaan kaikukuvauksesta pidättäytyä (esim. palliatiivisessa hoidossa oleva monisairas potilas), jolloin hoito toteutetaan kliinisten löydösten ohjaamana

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *