Hoidon porrastus

Keskussairaalan sydänkeskukseen diagnostisiin tutkimuksiin ohjataan ensisijaisesti potilaat, joilla on toimintakykyä omatoimiseen elämään (eivät ole suurelta osin riippuvaisia muiden avusta) ja arvioitua elinaikaa jäljellä yli 1 v. 

Vaihe Missä toteutuu? Ensisijainen hoitovastuu 
Epäily sydämen vajaatoiminnasta  Avohoito tai päivystys  Kaikkien avohoidossa ja päivystyksessä toimivien pitää osata epäillä sydämen vajaatoimintaa ja käynnistää tutkimukset .
Diagnoosin varmistaminen ja taudin etiologian selvittely Sydänsairauksiin erikoistunut yksikkö  Kardiologi tai sydänsairauksiin perehtynyt erikoislääkäri.
Hoidon aloitus ja suunnittelu  Sydänsairauksiin erikoistunut yksikkö  Kardiologi tai sydänsairauksiin perehtynyt erikoislääkäri.
Hoidon toteutus ja seuranta  Avohoito, potilaan koti (omahoito)  Erikseen yksilöllisesti sovittava: yleislääkäri tai geriatri (erityisesti monisairaat ja iäkkäät) tai kardiologi (korkean riskin potilaat).
Elämän loppuvaiheen hoito    Potilaan koti, asumisyksikkö tai sairaala  Erikseen yksilöllisesti sovittava. Eri alojen konsultaatio usein tarpeen.

Voit klikata kuvan suuremmaksi.