Erikoissairaanhoidon diagnostiikka

Lue lisää: UpToDate: sydämen MRI:n kliininen hyöty

Sydämen magneettikuvaus

 • Sydämen lokeroiden tilavuuden, sydänlihasmassan ja seinämäliikkeen arvioinnissa magneettitutkimusta pidetään kultaisena standardina.
 • Vaihtoehtoinen menetelmä, jos ultraäänitutkimus jää puutteellisen näkyvyyden vuoksi vaillinaiseksi.
 • Oikean kammion toiminnan arviointi ja mahdollisen oikovirtauksen määritys.
 • Kuvantamismenetelmistä paras kyky karakterisoida sydänlihasta.
 • Soveltuu hyvin vajaatoiminnan etiologian selvittelyyn tilanteessa, jossa ahtauttava sepelvaltimotauti on poissuljettu tai epätodennäköinen
  • akuutti tai krooninen myokardiitti
  • tulehduksellinen sydänlihassairaus, kuten sydänsarkoidoosi tai jättisolumyokardiitti
  • kertymäsairaus, kuten amyloidoosi
  • hypertrofinen sydänlihassairaus.
 • Voidaan arvioida infarktin pohjalta syntyneitä sydänlihasarpia ja edelleen sydänlihaksen elinkelpoisuutta.
 • Ei ionisoivaa säteilyä.
 • Tahdistimen säätö on tarpeen ennen ja jälkeen kuvauksen.

Ionisoivaa säteilyä käyttävät tutkimukset

Lue lisää: UpToDate: sydämen perfuusiotutkimus ja PET ja UpToDate: sydämen CT ja MRI

Sydämen ja sepelvaltimoiden tietokonetomografia

 • Hyvä sepelvaltimotaudin poissulkeva tutkimus silloin, kun ahtauttavan sepelvaltimotaudin todennäköisyys on pieni tai korkeintaan kohtalainen.
 • Tarkka arvio sydämen anatomiasta, mutta kudoserottelukyky on magneettikuvausta huonompi.
 • Sydämen lokeroiden tilavuuden, sydänlihasmassan ja seinämäliikkeen arvio.

Sydämen perfuusion gammakuvaus (SPECT, ”MIBI”)

 • = single photon emission computed tomography
 • Sydänlihasperfuusion arvio erityisesti, kun halutaan arvioida sydänlihaksen elinkelpoisuutta (viabiliteetti).
 • Sydämen pumppaustoiminnan arvio.

Sydämen pumpputoiminnan gammakuvaus (MUGA)

 • Sydämen pumppaustoiminnan arvio
 • Isotooppimerkkiaineella merkatut punasolut
 • Mahdollisen oikovirtauksen määritys ensikierron isotooppikuvauksella

Positroniemissiotomografia (PET)

 • 18FDG-merkkiainetutkimus on sensitiivinen tulehduksellisten sydänsairauksien, kuten sarkoidoosin diagnostiikassa.
 • Radiovesiperfuusio on kultainen standardi sydänlihasperfuusion tutkimisessa (ei saatavilla PKKS:ssa).

Lue lisää: UpToDate: sepelvaltimotaudin diagnostiikka, UpToDate: sydämen katetrisaatio ja UpToDate: sydänlihasbiopsia

Sepelvaltimoiden varjoainekuvaus (angiografia)

 • Tulisi tehdä useimmille potilaille vajaatoiminnan etiologian selvittelynä, jos potilaalla valtimotaudin riskitekijöitä - matalan ennakkotodennäköisyyden potilaille sepelvaltimoiden CT
 • Samalla voidaan tehdä vasemman kammion varjoaineruiskutus (LV-kine) ja mitata vasemman kammion täyttöpaine (vasemman kammion paine loppudiastolessa).
 • Angiografia on ionisoivaa säteilyä käyttävä tutkimus.

Oikean puolen katetrisaatio (OPK)

 • Kohonneen keuhkoverenpaineen syyn selvittäminen.
 • Epäily restriktiivisestä kardiomyopatiasta tai perikardiumin konstriktiosta.
 • Keuhkovaltimopaineen ja keuhkovastuksen määrittäminen harkittaessa sydämen siirtoa.
 • Sydämen oikean puolen vajaatoiminnan tutkiminen.

Sydänlihasbiopsia

 • Kun epäillään spesifistä tautia, jonka hoitopäätös perustuu histologiseen löydökseen.
 • Biopsioiden osuvuus on tulehduksellisissa sydänsairauksissa rajoittunut taudin läiskittäisyyden takia.
 • Sydänsarkoidoosiepäilyssä torakoskooppiset imusolmukebiopsiat ovat ensisijaisia (PET-kuvauksessa positiivisia imusolmukkeita).
 • Tulehdukselliseen sydänsairauteen sopiva kuvantamislöydös (PET/MRI) sekä
  • nopeasti vaikeutuva kliininen vajaatoiminta
  • AV-johtumishäiriöt
  • vaikeat kammioarytmiat
 • Infiltratiivisessa sydämen vajaatoiminnassa biopsia useimmiten varmistaa diagnoosin (mm. amyloidoosi, hemokromatoosi, Fabryn tauti).
 • Sydänlihasbiopsiat otetaan vajaatoimintapotilailta yleensä vasemmasta kammiosta.
 • Sydänlihasbiopsiaan liittyy vakavien komplikaatioiden mahdollisuus.

Lue lisää: Terveysportti ja UpToDate: ELFYS-tutkimus

EKG:n pitkäaikaisrekisteröinti (Holter-EKG)

 • Epäselvä tajunnan menetys
 • Runsas kammiolisälyöntisyys tai epäily kammioarytmiataipumuksesta
 • Tahdistinhoidon arvio: epäiltäessä sinussolmukkeen ja AV-solmukkeen toimintahäiriötä
 • Riskinarviona tulehduksellista sydänsairautta tai hypetrofista kardiomyopatiaa sairastavalla potilaalla
 • Eteisvärinän seulonta
 • Eteisvärinän kammiovasteen arviointi
 • Yleensä 24-48h tutkimus, mutta 3-7vrk oirejohteinen tutkimus on myös mahdollinen.

Rytmivalvuri

 • Muistitikun kokoisen tai sitä pienemmän laitteen implantoiminen rintakehän ihon alle paikallispuudutuksessa.
 • Epäselvä, harvoin toistuva tajunnan menetys, eikä syy selviä ei-kajoavilla tutkimuksilla.
 • Uudet rytmivalvuripotilaat ovat etäseurannassa.
 • Laitteen kestoikä korkeintaan 36kk.

Elektrofysiologinen (ELFYS) tutkimus ja ablaatiohoito

 • Supraventrikulaariset eteis-kammiokiertoaktivaatiotakykardiat (AVNRT ja AVRT).
 • Vaikeiden, lääkitykselle reagoimattomien kammioarytmioiden (VT) ablaatiohoito
  • toistuvat rytmihäiriötahdistimen iskut.
 • Vajaatoimintapotilaalla eteisvärinän ablaatiohoito ei yleensä tule kysymykseen, jos vasen eteinen on suurentunut (>45-50 mm).
 • Oireinen tyypillinen eteislepatus voidaan kuitenkin hoitaa myös vajaatoimintapotilaalla.
 • AV-solmukkeen ablaatio
  • Potilaalla on tahdistin ja eteisvärinän kammiovaste on liian nopea optimaalisesta lääkehoidosta huolimatta (keskimäärin >100/min).
  • Eteisvärinässä olevan sydämen vajaatoimintatahdistin (CRT) -potilaan alhainen, biventrikulaarinen tahdistus (<95%).

Lue lisää: UpToDate: Dilatoivan kardiomyopatian genetiikka

 • Suurin osa yleisistä sydäntaudeista on ns. monitekijäisiä tauteja, joiden syntyyn vaikuttavat sekä perimä että ympäristö elintapoineen.
 • Geenitestauksella voidaan tunnistaa oireettomat geenivirheen kantajat, joiden seurannan järjestäminen on tarpeellista. Toisaalta negatiivinen löydös voi vapauttaa potilaan seurannasta.
 • Tutkimusindikaatio, tulosten arvio ja tulkinta sekä potilaan ja hänen sukulaistensa neuvonta vaativat erityistä asiantuntemusta.
 • Tutkittaessa laajoja geenipaneeleita löydetään usein geenivirheitä, joiden kliininen merkitys on epäselvä.
 • Laajentavassa sydänlihassairaudessa, joka ei ole sepelvaltimotaudin aiheuttama, periytyvän geneettisen syyn osuudeksi on arvioitu noin 30 %.
 • Yleisimmin käytetty kaupallinen geenitesti on Blueprint Geneticsin valmistama testi.
 • PKKS Sydänkeskus tekee lähetteen geenitesteihin. Lääkärin tehdessä lähetteen tulee potilaan suostumuslomake olla täytettynä: Potilaan suostumuslomake geenitestiin
Luokka Määritelmä Geeni-DG Perhe
1 Patogeeninen (P) ++ +
2 Todennäköisesti patogeeninen (LP) + +
3 Merkitykseltään epäselvä variantti (VUS, variance of unknown significance) - -/(+)
4 Todennäköisesti hyvänlaatuinen (LB) - -
5 Hyvänlaatuinen - -
6 Taudin modifikaattori (M) - -/(?)

Taulukko. Varianttien luokittelu ja variantin luokan vaikutus potilaan kliiniseen diagnostiikkaan ja perheenjäsenten tutkimiseen.