Akuutin vajaatoiminnan lääkehoito

 • Diureettilääkitystä käytetään potilailla, joilla todetaan keuhkokongestio ja turvotuksia.
  • Furosemidia annetaan 20–40 mg laskimonsisäisesti vasteen mukaan toistetusti.
  • Vaste arvioidaan 1–2 tunnin kuluessa.
  • Furosemidiannosta muutetaan hoitovasteen mukaan.
  • Jatkohoidossa pyritään mahdollisimman pieneen annokseen, jolla kongestio pysyy poissa
 • Vaste on tehokkain suonensisäisellä annostelulla
  • Määrävälein annetut annokset ja jatkuvana infuusiona toteutettu diureetin annostelu näyttävät vaikuttavan yhtä tehokkaasti potilaan oireisiin ja munuaisten toimintaan.
   • Jatkuva infuusio 10-40mg/vrk  helpottaa kuitenkin suurten diureettiannoksien annostelua.
   • Tavanomainen jatkoannostus 10–20mg x 3 i.v.
 • Kotona hoidettaville de novo vajaatoimintapotilaille määrätään furosemidia usein 40mg 1 x 1-2
 • Kroonisen vajaatoiminnan pahentumisjaksolla p.o. annosta nostetaan (tilapäisesti, jos muita taudinkulkuun vaikuttavia hoitoja tai lääkitystä on tarjolla)
 • Jos loop-diureetti hoito ei tuota riittävää vastetta, voidaan rinnalle aloittaa tiatsidi-tyyppinen diureetti.
  • Hydroklooritiatsidi 25-50mg 2 kertaa vrk:ssa.
  • Metalatsoni 2.5-5 mg/vrk.
 • Spironololaktoni 25-50mg/vrk parantaa ennustetta systolista vajaatoimintaa sairastavilla
 • Lue lisää: Diureettien käyttö sydämen vajaatoimintapotilailla
 • Verisuonia laajentava lääkitys pienentää vasemman kammion sekä esi- että jälkikuormaa
 • Vasodilatoivaa lääkitystä suositellaan sydämen vajaatoiminnan pahenemisvaiheessa potilaille
  • joilla on korkea verenpaine
  • joilla on angina pectoris -oireita
  • vaikea mitraaliläpän vuoto ja siitä aiheutuva keuhköpöhö
 • Hoidon tavoitteena on saavuttaa < 140/80 mmHg:n verenpaine
 • Infuusiona annosteltavien nitroglyseriinin ja isosorbididinitraatin ei ole osoitettu parantavan sydämen vajaatoimintapotilaan ennustetta
 • Vaikeaa ahtauttavaa läppävikaa (aorttastenoosi) sairastavilla hoito toteutetaan tarkassa verenpaineen seurannassa äkillisen hypotensiovaaran vuoksi ja hoitoa käytetään vain suuren harkinnan jälkeen
 • Yhtäaikaa infuusion kanssa aloitetaan verenpainetta laskeva muu sydämen vajaatoiminnan ennustelääkitys

Sähköinen kardioversio

 • Jos akuutti eteis –tai kammioperäinen rytmihäiriö aiheuttaa epävakaan verenkierron tilan, tulee harkita kardioversiota
  • Nopea eteisvärinä, joka aiheuttaa sokin,  vaikka eteisvärinän kesto on tuntematon 
  • Kammioperäiset rytmihäiriöt (VF/VT)
 • Eteisvärinän kardioversiota kannattaa harkita, jos eteisvärinä on alle 48h vanha, sinusrytmissä pysyminen olisi hemodynamiikan kannalta edullista
  • tarvittaessa TEE eteiskorvaketrombin poissulkemiseksi
 • Amiodaronia voidaan käyttää turvallisesti vajaatoimintapotilaalla sekä eteis- että kammioperäisten rytmihäiriöiden hoitoon
  • Yleensä 300 mg alkuinfuusio ja 900 mg/24 h jatkoannos
 • Joskus voidaan kokeilla lidokaiinia vaikeisiin kammioperäisiin rytmihäiriöihi, vaikka sen teho on rajallinen
 • Sähköisessä myrskyssä, joka ei reagoi lääkehoitoon (amiodaroni tai potilaalla on pitkä QT syndrooma, eikä amiodaronia voi käyttää) asennettaan väliaikainen tahdistin, jolla ylitahdistetaan sydäntä (soita hätätyökardiologille)

Sähköinen myrsky ICD/CRT-D potilaalla

 • Jos laite antaa jatkuvasti epäadekvaatteja iskuja laita sen päälle magneetti (löytyy päivystyksestä tai Sydänkeskuksesta) ja soita hätätyökardiologille
 • Jos laite antaa adekvaatteja iskuja
  • Aloita amiodaroni-infuusio
  • Korjaa mahdolliset elekrolyyttihäiriöt (etenkin hypokalemia ja hypomagnesemia)
  • Soita hätätyökardiologille laitteen säätämiseksi ylitahdistukselle
  • Poissulje akuutti sepelvaltimokohtaus
  • Jos iskut aiheuttavat inhimilllistä kärsimystä, potilas on nukutettava
  • Arkena on konsultoitava YO-sairaalan ELFYS-kardiologia kiireellisestä ablaatiohoidosta
 • Heti sairaalaan tullessa systolista sydämen vajaatoimintaa sairastavalle potilaalle aloitetaan ennustelääkitys, ellei potilas tarvitse hemodynamiikan tukea vasopressoreilla ja systolinen RR > 90 mmhg
  • SGLT2-estäjä (dapagliflotsiini 10 mg x 1 tai empagliflotsiini 10 mg x 1)
  • ACE/ATR-salpaaja: esim. ramipriili 2.5mg x 1-2
  • B-salpaaja: esim. bisoprololi 2.5mg x 1-2
  • lääkitys tulee aloittaa mahdollisuuksien mukaan myös teholla tai tehovalvonnassa
 • Spironolaktoni 25 mg ½-1x1 aloitetaan, jos potilaalla on selkeä kongestio, tai jo aiemmin käytössä muut ennustelääkkeet, eikä todeta hyperkalemiaa tai akuuttia munuaisvaurioita
 • Diastolisen vajaatoiminnan pahentumisvaiheessa
  • puretaan nestelasti diureetilla
  • hoidetaan mahdollinen takyarytmia hidastavilla lääkkeillä
  • hoidetaan mahdollinen korkea verenpaine lisäämällä ACE/ATR tai Ca-salpaajaa
  • tarvittaessa nitroinfuusio
  • aloitetaan SGLT-2 estäjä