Potilaan ohjaus ja omahoito

 
 • Omahoidon ohjaus hoitajan vastaanotolla kuuluu seurantakäynteihin tai sitten se voidaan järjestää erillisenä käyntinä tai voidaan harkita puhelinohjausta.
 • Tavoitteena on potilaskeskeinen hoito, joka on yksilöllisesti suunniteltua ja toteutettua hoitoa, jossa huomioidaan potilaan omat toiveet ja voimavarat.
 • Omahoidon menestyksekäs toteutus edellyttää, että potilaalla on riittävästi tietoa ja ymmärrystä omasta sairaudestaan ja sen hoidon perusteista
 • Potilaan motivaatiota hoidon toteuttamiseen voidaan parantaa tiedon lisäksi mittaamalla lähtötilannetta sekä säännöllisellä seurannalla
 • Sairaanhoitaja  toteuttaa jatko-ohjauksen vastaanotolla, osastohoidosssa perusterveydenhuollossa tai vajaatoimintahoitaja erikoissairaanhoidossa
 • Omahoidon ohjauksen tavoitteena on potilaan toimintakyvyn säilyminen ja arjesta selviytyminen, sairauden hallinta ja siten vajaatoiminnan pahenemisjaksojen väheneminen ja kuolleisuuden sekä hoidosta aiheutuvien kustannusten väheneminen.
 • Potilasohje ja päivämäärät: vajaatoimintapäivät 2021
 • Potilasohje: omahoidon ohjaus
 • Lue lisää: Terveyskylä

Lue lisää: Hotus 1 lyhyt / Hotus 2 pitkä

 • Ohjauksessa hyödynnetään Hoitotyön tutkimussäätiön julkaisemaa näyttöön perustuvaa hoitotyön suositusta vajaatoimintapotilaan ohjauksesta.
 • Ohjaus tapahtuu perusterveydenhuollossa ja/ tai erikoissairaanhoidossa, hoitotyön suositus -ohjeen mukaan tai soveltaen. Silloin omahoito-ohjeiden tasalaatuinen ohjaus tulee toteutumaan työntekijän paikasta ja roolista riippumatta. Myös omaisen mukanaolo on suotavaa ohjaustilanteessa.
 • Ohjauksen suunnitteluun, jatkuvuuteen ja kirjaukseen kiinnitetään erityistä huomiota
 • Omahoidon ohjaus sisältyy potilaan sairaalahoitojaksoon, perusterveydenhuollon vuodeosastohoitojaksoon, kotiutumisvaiheeseen ja säännölliseen sairauden tilan seurantaan joko vastaanotolla tai kotihoidossa
 • Tavoitteena on, että sairastumisen alkuvaiheen jälkeen omahoidon ohjausta jatketaan potilaan hoitosuunnitelman mukaan, esim. pth-sairaanhoitajan vastaanotolla tai vajaatoimintahoitajan vastaanotolla sydänpoliklinikalla
 • Ohjaus voi alkuvaiheen ohjauksen jälkeen toteutua myös jossain määrin puhelinohjauksena sekä kotikäynteinä

Lue lisää: Hotus / Terveyskylä

Erikoissairaanhoidon/ perusterveydenhuollon sairaanhoitaja toteuttaa omahoidon ohjauksen vuodeosastolla tai vastaanotolla. Mahdollisten vajaatoiminnan pahenemisjaksojen yhteydessä nämä kerrataan.

Vajaatoimintapotilaan omahoitokirja

Ohjaa:

 • Mitä sydämen vajaatoiminta tarkoittaa, syy ja ennuste
 • Vajaatoiminnan oireet ja vajaatoiminnan pahenemisen merkit
 • Liitännäissairauksien vaikutukset
 • Oikeaoppinen aamupainon mittaaminen ja kirjaus
 • Tunnustelemaan sydämen syke ja mittaamaan verenpaine
 • Toteuttamaan yksilöllistä lääkehoitoa, ymmärtämään lääkityksen tarkoitus, seuraamaan lääkevaikutuksia ja tavallisempia sivuvaikutuksia, suosittele dosettia.

Varmista, että

 • Potilas/omainen ymmärtää kuinka toimia painonnousun yhteydessä (yli 2 kg 3 vrk:ssa) ja huomatessaan muita vajaatoiminnan pahenemisen merkkejä.
 • Potilas osaa nostaa oireiden vaikeutuessa nesteenpoistolääkkeen annosta (lääkärin/sairaanhoitajan ohjeen mukaan) TAI tietää keneen terveydenhuollossa ottaa yhteyttä
 • Potilas osaa ottaa lääkkeet oikeaoppisesti.

Kerro:

 • Milloin on seuraava kontrolli, anna yhteystiedot kirjallisena.

Lue lisää: Hotus / Terveyskylä

Sairaanhoitaja tai vajaatoimintahoitaja toteuttaa jatko-ohjauksen vastaanotolla erikoissairaanhoidossa tai perusterveydenhuollossa.

Voi tapahtua useammassa osiossa ja jatkua myöhemmin puhelinohjauksena. Oleellista on, että omahoitoa kerrataan potilaiden yksilöllisten tarpeiden mukaan.

Soveltuvin osin ohjataan myös kotihoidon piirin kuuluvat potilaat. Silloin ohjaus- ja seurantavastuu on kotihoidon hoitajalla.

Selvitä potilaan omahoitotaidot omahoitokartoituskyselykaavakkeen avulla. Selvitä potilaan vajaatoimintaoireet.

Ohjauksen apuna käytettävät linkit:

Terveysportti – Sairaanhoitajan käsikirja sydämen kroonista vajaatoimintaa sairastavan potilaan ohjaus

Kroonisen vajaatoimintapotilaan lääkehoito

Ohjaa:

 • Ohjaa potilasta sairauden syystä ja ennusteesta.
 • Ohjaa potilasta tunnistamaan ja seuraamaan vajaatoiminnan merkkejä ja oireita.
 • Ohjaa potilasta toteuttamaan yksilöllistä lääkehoitoaan, seuraamaan sen vaikutuksia ja tavallisimpia sivuvaikutuksia.
 • Ohjaa potilasta ylipainon vähentämisestä, tahattomasta laihtumisesta, tupakoinnin lopettamisesta ja alkoholin käytön vähentämisestä.
 • Ruokavaliolla voidaan edistää sydämen vajaatoiminnan oireiden hallintaa, ohjaa vähäsuolaisen ruokavalion merkitys. Ohjaa vain vaikeaoireiseille potilaalle nesterajoitus.
 • Ohjaa oireeltaan vakaata potilasta säännölliseen aerobiseen harjoitteluun.
 • Ohjaa potilasta yksilöllisesti sydämen vajaatoimintaan liittyvistä, seksuaalisuuteen vaikuttavista tekijöistä.
 • Ohjaa potilasta ottamaan vuosittain influenssarokotus sekä pneumokokkirokotus.
 • Ohjaa potilasta tunnistamaan masennuksen oireita.

Lue lisää: Hotus / Terveyskylä / Ravitsemushoito / Tupakka- ja nikotiiniriippuvuus

Harkitse potilaskohtaisesti, mikä materiaali on ohjaustilanteessa osuvin. Tarkoitus ei ole käyttää kaikkia, vaan valita kullekin potilaalle parhaiten soveltuva materiaali.

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *