Tahdistinhoidot

 • Tahdistimen asennuksen indikaatio on oireinen hidaslyöntisyys (syke alle 40/min tai yli 3s tauot).
 • Oireettomalla potilaalla yli kuuden sekunnin tauot ovat asennusindikaatio.
 • Ennen asennuspäätöstä hidastavat lääkkeet tulee yleensä lopettaa (poislukien taky-bradysyndrooma).
 • Toisen (tyyppi 2) tai kolmannen asteen AV-katkos on aihe asentaa tahdistin myös oireettomalla potilaalla. Toisen asteen AV-katkos (tyyppi 1) on aihe asentaa tahdistin oireisille potilaalle jos QRS-kompleksi on leventynyt. 
  • VVI eli kammiotahdistin eteisvärinäpotilaille
  • DDD eli eteiskammiotahdistin sick sinus –syndrooma- ja AV-katkospotilaille
 • Jos kyseessä on vuodepotilas ja DNR-päätös on tehty, yleensä ei ole syytä asentaa tahdistinta.
 • Saa aikaan synkronisen supistumisen, kun sydämen johtorata aktivoituu fysiologisesti
 • Asennetaan tavallisen tahdistimen sijasta, jos EF < 50% 
 • Nuoret potilaat
 • AV-solmukkeen ablaatioon menevät potilaat

 

 • Jos vajaatoimintapotilaalla on todettu kammiotakykardia tai – värinä ilman selvää altistavaa syytä (mm. akuutti sydäninfarkti, myrkytys, vaikea elektrolyyttihäiriö ) ja potilas on neurologisesti toipunut, tulee asentaa rytmihäiriötahdistin (sekundaaripreventio).
 • Jos vajaatoimintapotilas on suuressa riskissä saada kammiotakykardia, on harkittava rytmihäiriötahdistimen asentamista (primaaripreventio):
  • EF alle 35%
  • erityisesti, jos infarktiarpi
 • Rytmihäiriötahdistinpotilailla ajoterveysvaatimukset luokassa 2 eivät täyty
 • Jos vajaatoimintapotilaalla on maksimaalisesta siedetystä, vähintään 3kk kestäneestä vajaatoimintalääkityksestä (ACE/ATR ja B-salpaaja) huolimatta vajaatoimintaoireita, EF alle 35% ja:
  • LBBB, jonka QRS-kesto >150ms (>130ms naisilla) tai
  • kammiotahdistusta yli 40%
 • tulee asentaa ennusteen parantamiseksi sekä oireiden ja sairaalahoitojen vähentämiseksi vajaatoimintatahdistin.
 • vaihtoehtona on johtoratatahdistin
 • Sinusrytmissä olevat potilaat hyötyvät varmemmin.
 • Nopea FA vaatii yleensä eteiskammiosolmukkeen ablaation CRT-asennuksen jälkeen, jotta varmistutaan jatkuvasta tahdistuksesta
 • Rytmihäiriölaite (CRT-D) asennetaan nuoremmille (<65v) ja iskeemista kardiomyopatiaa sairastaville.
 • Muuten asennetaan pelkkä vajaatoimintatahdistin (CRT-P)
 • Rytmihäiriötahdistin- ja vajaatoimintatahdistin asennetaan vain, jos potilas on omatoiminen ja elinaikaa jäljellä arviolta yli 1v.
 • ICD ja CRT tahdistinpotilaat otetaan Sydänkeskuksen etäseurantaan