Hengityksen ja verenkierron tuki

 • Äkillisen hengitysvajauksen tunnistaminen
 • Keuhkopöhö ja hapenpuute aiheuttavat äkillisessä sydämen vajaatoiminnassa hengitysvaikeuden ja hengitystaajuuden nousun sekä sympaattisen hermoston aktivaation
 • Nämä johtavat potilaan uupumiseen ja menehtymiseen, jollei hengitysvajaukseen puututa hoidollisesti.
 • Hengitystä tuetaan happilisällä, jos SpO2 < 90–92 %
 • NIV-hoito annettava hengityksen tuki vähentää sairaalakuolleisuutta sydänperäisen keuhkopöhön hoidossa
 • NIV-hoito aloitetaan, jos hengitystaajuus on yli 25/min happilisästä huolimatta ja potilas kokee hengityksen vaikeutta
 • Oksikodoni 2-3mg i.v. vähentää sympaattisen hermoston aktiivisuutta
 • Intubaatio ja hengityskonehoito, jos potilas uupuu tai ylipainenaamarihoidon toteuttaminen ei onnistu sekavuuden tai levottomuuden takia.
 • NIV-hoitoa tarvitsevien potilaiden hoitopaikka
 •  

Verenpainetta nostavat lääkkeet (vasopressorit) 

 • Annetaan suonensisäisenä infuusiona sokissa oleville potilaille, joiden pienentynyt sydämen minuuttivirtaus ja hypotensio uhkaavat pääte-elinten (aivot, munuaiset, maksa, maha-suolikanava) verenkiertoa
 • Alkuvaiheen nestetäyttökokeella (300–500 ml/30 min) varmistetaan riittävä verisuonten täyttö
 • Keskiverenpaineen tavoitteena on 65–70 mmHg:ä
 • Käytettävä vasopressori on noradrenaliini
 • Ohimenevässä hypotonia tilanteessa voi käyttää myös efedriiniä boluksena

Inotrooppisia eli sydämen minuuttitilavuutta nostavia lääkeaineita

 • Mahdollisimman lyhyen aikaa pienimmillä riittävän verenpainetason ja pääte-elinten toiminnan turvaavalla annoksella
 • Inotrooppisina lääkkeinä voidaan käyttää  levosimendaania, dobutamiinia tai milrinonia, mutta niillä ei ole osoitettu olevan ennustetta parantavaa vaikutusta
 • Annetaan akuutissa tilanteessa joko sydänvalvonnassa, tehovalvonnassa tai teholla
 • Levosimendaani on verisuonia laajentava inotrooppi, joka lisää supistuvien sydänlihassolun proteiinien Ca2-herkkyyttä muttei sydänlihaksen hapenkulutusta.
  • Se parantaa sydämen vajaatoiminnan oireita lumeeseen verrattuna, mutta se myös laskee verenpainetta ja lisää rytmihäiriöriskiä
  • Sitä voidaan käyttää valvotusti tehostamaan sydämen supistumisvireyttä ja parantamaan ääreisverenkiertoa sydänperäisessä sokissa.
  • Lyhentää tutkimukissa valvontatasoisen hoidon kestoa 1 vrk:lla
  • Paras näyttö iskeemisessä sydämen vajaatoiminnassa
  • Siun soten alueella yleisimmin käytetty inotrooppi
 • Dobutamiini on synteettinen katekoliamiini, joka lisää sydämen supistumista lisäämällä solunsisäisten Ca2+-ionien määrää.
  • Dobutamiini lisää sydämen hapenkulutusta, ja sen käyttöön liittyy vakavien rytmihäiriöiden riskin suureneminen
  • Sitä voidaan käyttää valvotusti tehostamaan sydämen supistumisvireyttä ja parantamaan ääreisverenkiertoa sydänperäisessä sokissa
 • Milrinoni vähentää erityisesti oikean kammion jälkikuormaa ja voidaan käyttää oikean kammion vajaatoiminnassa
 • Vasopressoreille reagoimattomassa verenkiertovajauksessa voidaan käyttää ECMO-hoitoa

Lue lisää: Hoidon eri komponentit

Jätä kommentti

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *