Lähettäminen erikoissairaanhoitoon

Välittömän erikoissairaanhoidon aiheet 

 • Akuutisti oireileva (NYHA4) uusi vajaatoimintapotilas
 • Kroonisen vajaatoiminnan vaikeutuminen, mikäli tilanne vaatii osastohoitoa, eikä hoito ole toteutettavissa terveyskeskuksessa tai vaatii erikoissairaanhoidon kannanottoa hoitoon

Soitettava hätänumeroon 112

 • Äkillinen vaikea hengenahdistus tai tukehtumisen tunne.
 • Tajunnan menetys tai silmissä pimentyminen.
 • Kova rintakipu, joka sopii sydänperäiseksi. 

Hakeuduttava itse päivystykseen

 • Hengenahdistuksen tai rintakivun pahentuminen siten, että se ilmenee jo levossa ollessa tai vähäisessä rasituksessa kuten vaatteita pukiessa.
  • yöllä noustava istuvaan asentoon
 • Selvästi uusi rytmihäiriötuntemus, joka ei mene ohi muutamassa minuutissa.
 • Vaikea yskä tai yskökset.
 • Pahoinvointi.
 • Kuumeinen infektio (>38C) ja yleisvointi heikentynyt. 

Sovittava kiireellinen lääkärin tai asiantuntijahoitajan vastaanotto tai puhelinaika

 • Merkittävä painon nousu > 2kg painon nousu 3 vrk:ssa tai >5kg viikossa.
 • Hengenahdistuksen tai rintakipujen pahentuminen muutaman päivän tai viikon kuluessa, mutta vähäinen rasitus kuten sisällä liikkuminen ja vaatteiden pukeminen onnistuu ilman oireita.
 • Turvotusten kertyminen alaraajoihin tai muualle kehoon.
 • Selvästi uusi, potilasta haittaava rytmihäiriötaipumus.

Potilas voi jatkaa omahoitoa

 • Hidas painon nousu muutaman viikon kuluessa
  • Jos vaikuttaa nestelastilta, diureetin lisäys ohjeen mukaan.
 • Suorituskyvyn hidas muutamassa kuukaudessa syntynyt heikentyminen, lievä/kohtalainen hengenahdistus tai rintakipu.
  • Asiaan voidaan ottaa kantaa seuraavan kontrollikäynnin yhteydessä.
 • Jos kontrollikäynti on suunniteltu pitkälle
  • Kontrolliajan aikaistus tai puhelinaika ennen suunniteltua kontrollikäyntiä
 • Ohimenevät lievät rytmihäiriötuntemukset.  

Muut erikoissairaanhoidon konsultaation/lähetteen aiheet:

 • Etiologialtaan tuntematon uusi sydämen vajaatoiminta tai tiedossa olevan vajaatoiminnan vaikeutuminen
 • Lääkehoidon optimointi tai sen ongelmat
 • Sepelvaltimotaudin epäily, kun invasiiviset selvittelyt ovat aiheellisia
 • Merkittävän läppävian epäily
 • Vakaviin kammioperäisiin rytmihäiriöihin viittaavia oireita (presynkopee tai synkopee)
 • Vajaatoimintatahdistimen tarpeen arviointi (potilaalla LBBB tai tavallinen tahdistin)
 • Potilaan perussairaudet
 • Potilaan toimintakyky ja kotiavun tarve
 • Mikä on potilaan ongelma?
 • Mitä vajaatoiminnan viittaavia oireita potilaalla on? Miten ne ovat kehittyneet? NYHA-luokka?
 • Mitä vajaatoimintaan liittyviä kliinisiä löydöksiä potilaalla on?
 • Status (pituus, paino, verenpaine)
 • Tulokset diagnostisista tutkimuksista (EKG, BNP, THX-rtg)
 • Käytössä oleva lääkitys ja sen viimeaikaiset muutokset